Alfa deň - jeseň 2009

z Alfa dňa

V nedeľu 15.11.2009 bol v KPC pre účastníkov alfa kurzu ALFA DEŇ. Od skorého dáždivého rána až do večera v srdciach mnohých svietilo svetlo a žiarilo teplo Božej lásky.

Ráno po zábavných aktivitách boli chvály a dve témy (Ako pôsobí Duch Svätý a Ako byť naplnený Duchom Svätým), stretnutie v malých skupinkách a modlitba za vyliatie Ducha Svätého. Po nedeľnom obede bola ešte téma Ako prežiť zvyšok života čo najlepšie a slávnostná liturgia.

Väčšina účastníkov na tento deň  nikdy nezabudne.

Na registrácií všetkých vítala sr. Pavlína, zábavné aktivity viedla Evka Kohútová, chvály Mišo Brandys s hudobnou službou, témy mali Janko Juščák, sr. Helena a Matúš Mišek. Liturgiu pripravili sestry Jana, Zuzana a Amabilis. Slávnostnej liturgii predsedal o. Michal Harakaľ. Modlitbou slúžila Helka Slivková s modlitbovou službou zo spoločenstva Maranatha.

Duch Svätý sa vylieval a prichádzal s uzdravením, oslobodením, osviežením tak, ako chcel, ku každému. On, Darca darov, nám opäť dokázal, že má pripravené pre tých, čo Ho milujú, čo ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo...

Galéria