Alfa deň - jeseň 2010

Súčasťou kurzu Alfa je aj tzv. Alfa deň (resp. Alfa víkend), ktorý je pre mnohých účastníkov významným medzníkom v ich vzťahu s Bohom i v samotnom kurze Alfa. V rámci jesennej Alfy sa uskutočnil v KPC v sobotu 21.11.2010.

V rámci Alfa dňa sme spoločne preberali témy Kto je Duch Svätý? (touto témou sme sa zaoberali na piatkovom stretnutí pred Alfa dňom), Ako pôsobí Duch Svätý? a Ako byť naplnený Duchom Svätým? Záverečná téma Ako prežiť zvyšok života čo najlepšie?, spojená so spoločným slávením Eucharistie, predstavovala určité rozoslanie.

Ani na tomto Alfa dni nechýbali obľúbené aktivity, spoločné chvály, diskusia v skupinách, spoločný obed a neodmysliteľné vzývanie Ducha Svätého, spojené s modlitbou príhovoru. Viac z atmosféry a priebehu Alfa dňa možno vyčítať z fotografií...

Galéria