Základný výcvik vedúcich Alfa kurzov 2007

2.-4. február 2007
Gymnázium sv. Moniky, Prešov

 

Galéria