Základný výcvik vedúcich Alfa kurzov 2008

Prešov, 23. - 25.10.2008

Galéria