Konferencia o Alfa kurzoch v katolíckom kontexte 2012

Víkend v dňoch 23.3 - 25.3. 2012 sa niesol v znamení mladých. Mnoho z nich sa stretlo v KPC Jána Pavla II. v Prešove na Konferencií o Alfa kurzoch v katolíckom kontexte, nazývaného tiež GAT (Global Alpha Training). Dobrá zvesť Alfa kurzov sa nesie Slovenskom a preto sme privítali hostí z celého Slovenska. Mnohí prišli z veľkej diaľky, z hlavného mesta, z okolia Trnavy, Žiliny, Spiša, Horehronia, ale aj z Košíc, Vranova, Sniny a Humenného.

Program bol rozdelený do 3 dní, začínali sme piatok spoločnou sv. omšou, po ktorej nasledovala chutná večera. Nadviazali sme nové priateľstvá, spoznali nových ľudí, krásny a požehnaný čas. Po prvom bloku prednášok o Vízií práce s mládežou nasledovala modlitba a zaslúžený odpočinok.

Celý program 2. dňa bol rozdelený do 2 línií. Prvá bola zameraná pre tých, čo sa chceli naučiť ako správne robiť Alfa kurzy a druhá pre tých, čo chceli učiť školiteľov. Počas dňa si mohli vybrať účastníci rôzne semináre, podľa toho v čom by sa chceli zlepšiť, alebo dozvedieť viac informácií, od chvál, cez témy, aktivity až po tom čo bude „keď to skončí". Vrcholom dňa bola sv. omša, kde liturgickému zhromaždeniu predsedal a veľmi povzbudivú homíliu povedal ThDr. Vladimír Šosták, PhD. košický vikár. Spoločne sme sa stretli pri chutnom jedle a na poobedňajšom bloku prednášok. Sobota večer bola výnimočná. Po svedectvách viacerých účastníkov a modelovej prednáške, ktorú mala ThDr. Stanislawa Izyk-Dekowská bola spoločná modlitba za vyliatie Ducha svätého. Mnohí z nás pocítili blízkosť Ducha svätého novým spôsobom. Aj keď väčšina bola unavená po náročnom dni, duchovne sme načerpali novú energiu do práce s mladými.

V nedeľu sme si všetky informácie v rýchlosti zopakovali a niektoré zaujímavé otázky účastníci položili aj počas bloku Otázok a odpovedí. Celú konferenciu sme ukončili spoločným obedom.

Mladí sa dozvedeli všetko potrebné aby vedeli ako robiť Alfa kurzy, ako by mali vyzerať a z čoho pozostávať. Veríme, že táto konferencia pomohla k tomu, aby sa v ich farnostiach a spoločenstvách rozbehol Alfa kurz a aby sa viacej mladých ľudí po jeho absolvovaní zapojilo do aktívnych služieb.

Špeciálne by sme chceli poďakovať nášmu zahraničnému hosťovi z Poľska Stanislawe Izyk-Dekowskej, ktorá nás povzbudzovala v našej túžbe pracovať s mladými. Svojím svedectvom nám ukázala aké je prospešné venovať sa mládeži, ako sa šíri Kurz Alfa po svete a taktiež sa pomodlila za vyliatie Ducha Svätého.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa, že našli v sebe túto túžbu.

Svedectvá účastníkov:

Na konferencií som načerpala množstvo nových nápadov, motivácie, energie a chuti robiť nielen Alfu, ale aj mnoho iných vecí s mladými lepšie, efektívnejšie, s novým nadšením. Za najväčšiu motiváciu považujem prežitú skutočnosť, že taká masa mladých ľudí, aká prišla tam, nechce len tak nečinne sedieť a prizerať sa, ale chce pridať ruku k dielu a slúžiť ostatným, nie kvôli vlastnému úžitku, ale z lásky k druhým.

Andrea

...našla som tam nove nápady, hry a metódy ako ešte lepšie fungovať v Alfa kurzoch. veľmi sa mi páčila aj návšteva zo zahraničia a večerná modlitba príhovoru ktorá krásne ukončila celodenný program. Celý program bol dobre zostavený, boli tam prednášky, svedectvá, hry a tipy ale aj aktivity kde sa človek mohol vyblázniť a oddýchnuť si...

Terézia

Sobota bola náročným dňom, k večeru som už nemal dostatok fyzických síl ale počas modlitby k Duchu svätému, som cítil príval energie, ktorá mi pomohla s ľahkosťou prežiť zvyšok dňa. Konferencia mi dala ucelený pohľad o tom, ako by mali Alfa kurzy prebiehať

Michal

Víkend, ktorý som strávil na konferencii, môžem s kľudným svedomím zaradiť k najlepším, aký som do teraz zažil. Ešte keď som nevedel o konferencii, mal som isť do Maďarska na kúpalisko, lenže keď kamarátka išla zaplatiť za mňa ,boli už vypredane lístky. O necelú pol hodinu som sa dozvedel o konferencii, ktorá mala byt v tie dni ako som mal isť do Maďarska . Bral som to ako určite nasmerovanie Boha a tak som neváhal a prihlásil som sa . Teraz môžem byt iba vďačný, pretože na konferencii som nabral novu silu do budúcna, priateľov a hlavne skúsenosti ohľadom alfy. Najviac ma potešilo to, že prišlo veľa mladých ľudí, ktorí chcú priviesť ľudí k bohu prostredníctvom alfy. Najemotívnejší zážitok bol, keď sa za mňa modlila jedna sestra, ktorá ma osobne nepoznala a v modlitbe boli povedané slova, ktoré ma uistili, posilnili a potešil.

Lukáš

Pokoj a dobro! Cítili sme sa veľmi dobre, duchovne obohatené a modlitbou povzbudené. Naši mladí boli najviac povzbudení modlitbou. Prajeme a vyprosujeme Vám veľa Božích milostí v evanjelizácii s mládežou.

 

Sestry z Klčova

 

 

Galéria