Púť mužov 2011

Dňa 21.8.2011 sa muži z celého Slovenska zišli už na 9. púti mužov v Gaboltove. Hlavným prednášajúcim bol o. Rastislav Dluhý, ktorý všetkých prítomných povzbudil k zodpovednému postoju ku svojmu povolaniu požehnaného muža, ktorý nezabúda. Začali sme už tradične krížovou cestou a pokračovali sme blokom prednášok a chvál. Program končil sv. omšou, ktorú celebroval otec biskup Mons. Stanislav Stolárik.

Bolo veľmi zaujímavé, sledovať stovky mužov, ktorí prišli načerpať duchovné sily do svojich životov. Už teraz sa teším na ďalší, jubilejný 10. ročník púte mužov do Gaboltova.

Matúš

Stretnutie mužov 2011

 

Galéria