December 2009

27. december 2009

V nedeľu 27.12.2009 večer sme všetci zažili v KPC Jána Pavla II. neopakovateľný večer chvál.

Po piesni Tichá noc, ktorú začal Janko s hudobníkmi a hneď sa k nej všetci pridali, sme náhle pocítili silnú Božiu prítomnosť a chválili sme Pána ďalšími piesňami i slovami poznania. Potom sme kontemplovali slová: "Dnes sa Vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán!"

Dávali sme si všetci odpoveď na otázku, čo to znamená, že Ježiš Kristus je môj Pán. Viacerí bratia a sestry zo spoločenstva Maranatha vydávali krátke svedectvá o tom, čo to znamená konkrétne v ich každodennom živote, že Ježiš je ich Pán.

Po výzve mnohí odovzdávali v modlitbe svoje životy Pánovi nad pánmi, mnohí mladí ľudia kľačali na zemi, plakali a robili pokánie, že to tak nebolo. V modlitbe príhovoru mnohí prosili za oslobodeneie od závislostí, hriechov a za poriadok vo vzťahoch doma v rodinách i medzi priateľmi.

Pane Ježišu, ktorý si prišiel z lásky k nám na tento svet, lebo si nás veľmi miloval, prines trvalé ovocie do životov týchto ľudí, ktorí boli v centre prvýkrát a urobili rozhodnutie, aby si bol ich Pánom.

Marana tha!!

P.S. Vďaka všetkým hudobníkom za ich službu, technikom, za čas a um, ktorí do toho vkladajú, vlajkárkam-tanečníčkam za ich vklad do spoločnej modlitby,všetkým modlitebníkom, ktorí sa za toto stretnutie modlili pred večerom chvál a v modlitbových dvojiciach počas večera chvál. Vďaka organizačnej službe a všetkým bratom a sestrám, ktorí slúžili aj upratovaním centra po stretnutí!

sr. Helena Torkošová, OSF

Galéria