September 2009

Prvý večer chvál   V nedeľu 27.9.2009 večer sme vďaka Bohu mohli spustiť ďalšiu sériu večerov chvál našim prvým stretnutím v tomto školskom roku. Zišlo sa nás chvála Bohu okolo stovky, ale miesta bolo stále nazvyš ,takže chceme pozvať aj tých z Vás, ktorí ste možno tentokrát  prísť nemohli a tiež všetkých, ktorí azda váhali.

   Prežili sme požehnaný večer v spoločnej modlitbe, niekoľko bratov a sestier sa s nami podelilo s krátkymi svedectvami o Božích skutkoch v ich životoch a Peťo Lipták všetkých povzbudil krátkym rozjímaním nad staťou zo Svätého Písma z knihy Zjavenia apoštola Jána 5, 9-14.

   Veľmi sa tešíme, že nám náš Boh dal možnosť opäť sa stretnúť a modliť sa spolu a že sme znova mohli načerpať z jeho hojného milosrdenstva. Ešte viac sa tešíme na všetko, čo ešte bude robiť aj počas týchto našich stretnutí.

   Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa chcú spolu s nami modliť, na ďalšie večery chvál vždy poslednú nedeľu v mesiaci o 19:15, pretože nie je nič užitočnejšie pre náš život než stráviť čas v modlitbe.

 

Galéria