Január 2010

Aj napriek nepriazni počasia v tento nedeľný večer prišlo dosť ľudí z celého Prešova aj okolia. Asi tretina prítomných bola na večeri chvál prvýkrát. Prišli tí, čo sa nezľaknú kalamity, ak sa treba ísť modliť.

Sestra Helena hovorila, že aj Simeon a Anna boli vedení Duchom svätým do chrámu na stretnutie s Mesiášom a zažili nielen nádherné stretnutie, ale stretli Krista, ktorý je Svetlom na osvietenie pohanov.

z vecera chvalAj tento večer bol o strachu. Po úvodných piesňach chvál, ktoré viedol Janko Juščák s hudobníkmi, sa hneď podelil Ľubo, člen hudobnej služby o svojej ceste za Pánom. V mladosti chodieval do chrámu, ale bez spoločenstva to sám nezvládol. Podľahol tlaku okolia aj drogám, ale Pán mu dal druhú šancu a je opäť pri Ňom. Teraz vie, že potrebuje aj spoločnú modlitbu bratov a sestier, aby ho nezvalcoval svet. S touto obavou a strachom pred zlyhaniami viacerí bojovali, ale počas modlitby sme všetci urobili zrieknutie sa slabostí a odovzdanie sa Pánovi, aby On riadil naše životy. Martina, ktorej pár mesiacov dozadu zomrel manžel na onkologické ochorenie, sa delila s povolaním do dobrovoľníckej služby na onkológii.

Aj ostatní boli povzbudení k vydávaniu svedectva. Službu modlitby príhovoru využila asi polovička prítomných. Všetci išli posilnení do ďalšieho mesiaca vydávať svedectvo o našom Pánovi a byť svetlom pre tento svet.

28.2.2010 sa opäť stretneme už v čase pôstu - prípravy na Paschu!

sr. Helena, OSF a spoločenstvo Marana tha!

 

Galéria