Jún 2010

27. jún 2010

27.6.2010 Komunitno-pastoračné centrum Jána Pavla II. navštívili ľudia ochotní venovať nedeľný večer Bohu a spoločnej modlitbe.
Aj keď účasť nebola taká veľká ako minulé mesiace, znova sme mohli spievať piesne chvály, modliť sa za seba a počúvať Boží hlas.


Brat Jožko Mihok, redemptorista, nás povzbudil, aby sme si dopriali luxus cez tieto prázdniny. Keďže čas sú peniaze, vyzval nás, aby sme neváhali míňať svoj čas v modlitbe. Odporúčil nám venovať aspoň jeden prázdninový deň "romantickej večeri s Ježišom".
Br. Jožko slúžil modlitbou príhovoru, ale tiež oslavoval Boha tancom a vlajkami.

Večere chvál počas letných prázdnin nebudú.
Spoločenstvo Marana tha v tomto čase pripravuje mnohé iné letné akcie.
Najbližší Večer chvál bude poslednú septembrovú nedeľu. Tešíme sa na vás.


Reakcie na júnový Večer chvál

Posledný Večer chvál, aj napriek menšej účasti, na akú sme boli doteraz zvyknutí, dopadol nad moje očakávania. Počas celého večera som cítil silnú Božiu prítomnosť. Veľmi povzbudivé boli pre mňa slová brata Mihoka, ktorý nás povzbudzoval do prehĺbenia nášho času s Bohom v modlitbe a čítaní Božieho slova. Som rád, že aj napriek menšiemu počtu účastníkov sme spolu mohli takýmto spôsobom prežiť naozaj požehnaný čas pred prázdninami.

Ľubo

 


 

 

Veľmi ma teší, že môžem úplne nezaslúžene požívať také hojné Božie milosti a milosrdenstvo a že môžem byť účastný týchto Božích diel. Večer chvál bol pre mňa zase raz veľkým povzbudením a radosťou, kedy som si mohol nanovo uvedomiť, že Pán Boh je naozaj veľmi milostivý a dúfam, že si doprajem počas týchto prázdnin luxus vo vzťahu s mojím Bohom.

Marián


Úplne obyčajný večer chvál, bez špeciálnych zahraničných hostí... no bol tam Ten Najdôležitejší Hosť, kvôli ktorému to všetko bolo... Trojjediný Boh. Stretli sme ho a živého! Mnohých sa dotkol a uzdravil ich na tele, iných na duši, no nik neobišiel naprázdno. Brat Jožko Mihok, redemptorista, nás povzbudil k tomu, aby sme si dopriali v lete, počas prázdnin či dovoleniek, luxus. Luxus nie iba pre telo, ale i pre dušu - čas pre modlitbu, čas pre stretnutie sa s Ním. Nemusíme ísť na nevyhnutné minimum, doprajme si luxus :)

Jan(k)a


Ako člen modlitbovej služby som tento večer chvál prežil vo veľkom pokoji a odovzdanosti. Citovo som nič zvláštne neprežíval, no vo viere som hlboko prežil to, čo má naše spoločenstvo v názve: že "Pán je tu". Opäť som zakúsil, že Boh si nás biednych a nehodných vie mocne použiť, keď sa Mu ponúkneme.

Matúš


Večer chvál je pre mňa vždy výnimočným, neopakovateľným večerom v mesiaci, kedy mi Boh ukazuje ako ďalej, alebo ma dvíha, keď padám a to cez chvály alebo modlitbu príhovoru. Počas tohto Večera chvál som prežila veľmi silnú pritomnosť Ducha Svätého a teda aj obrovskú radosť a naplnenie :)) a uvedomila som si, že zivot bez modlitby a Boha je len veľkým bludiskom bez ciela...

Dominika


 

 

Posledný Večer chvál bol nádherný. Mne osobne sa veľmi dobre modlilo aj slúžilo, chlapci keď sa do toho opreli tak myslím, že nikto neostal nestranne pozorovať. Taktiež som bol povzbudený príhovorom Jožka Mihoka. Už teraz sa teším na ďalší večer.

Danielsan

 

 

Galéria