Október 2010

Na októbrovom večere chvál nás poctil svojou prítomnosťou brat Jozef Mihok, CSsR. Priblížil nám blahoslavenstvá a pripomenul, že všetci sme povolaní k svätosti.

Všetkých, ktorí sa chcú spolu s nami modliť piesňami, srdečne pozývame na otvorené modlitbové stretnutie s názvom Večer chvál, ktoré sa koná každú poslednú nedeľu v mesiaci o 19:00 v KPC Jána Pavla II. na Šváboch.

V modlitbe nás vedie hudobná služba spoločenstva Maranatha pod vedením Jána Juščáka ml. Súčasťou večera chvál je aj krátke slovo povzbudenia, svedectvá Božej moci, dobroty a starostlivosti o nás a naše životy a modlitby príhovoru za vaše konkrétne potreby. Pred večerom chvál slávime za účasti solivarských farníkov spoločne svätú omšu (začiatok o 18:00), na ktorú vás tiež srdečne pozývame.

Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa chcú spolu s nami modliť, pretože nie je nič užitočnejšie pre náš život než stráviť čas v modlitbe.

Galéria