September 2011

25. september 2011

V nedeľu 25. septembra 2011 o 19:00 sa Aula bl. Jána Pavla II. v KPC na Šváboch opäť naplnila ľuďmi túžiacimi chváliť Pána. Po letných prázdninách sme sa stretli na prvom večere chvál v tomto školskom roku.

Boh k nám hovoril počas modlitieb chvál, svedectiev, aj v chvíľke ticha, kedy sme sa Ho pýtali, čo chce povedať každému z nás pre náš život. Počas celého večera vylieval svojho Ducha a liečil nás. Osobitne sa prihováral tým, ktorí cítili beznádej, nehodnosť, smútok, tým, ktorí sa cítili nepochopení. Kto chcel, mohol prijať modlitbu príhovoru od modlitebných tímov, ktoré boli k dispozícii ku koncu stretnutia.

Pán počas večera chvál konal mocne aj tento mesiac. Vďaka Nemu sme mohli odísť naplnení Duchom Svätým, povzbudení Božím slovom a posilnení do nového týždňa i mesiaca.
Za to Mu chvála a vďaka!

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a tešíme sa na vás na októbrovom večere chvál – 30. 10. 2011.

 

Majka G.