Január 2012

Januárový večer chvál sa niesol v duchu liturgických čítaní 4. cezročnej nedele.

Na začiatku chvál sme prišli k Bohu a zriekli sme sa zlého. V Ježišovom mene sme sa zriekli diabla a všetkých zlých duchov. Všetko do čoho sme sa namočili, do akýchkoľvek kontaktov so satanizmom, okultizmom, spiritizmom, veštectvom, liečiteľstvom, mágiou či hnutím New Age sme zložili pod kríž nášho Pána Ježiša Krista a vyznali sme Ho za jediného Vykupiteľa a Pána nad našimi životmi.

Očistení touto úvodnou modlitbou sme vyznávali a vyvyšovali piesňami nášho Boha. Bola to veľmi silná a radostná modlitba chvál. Dali sme mu naše srdcia a vyjadrili túžbu, aby sme mohli prežívať harmóniu a jednotu našich sŕdc.

Odovzdali sme Mu naše srdcia a vylievali sme Mu to, čo bolo v našich srdciach, lebo On hovorí: "Ľudia, dúfajte vo mňa v každom čase, vylievajte si predomnou srdce! Ja som vaším útočišťom! /Žalm 62.9/

Rozhodli sme sa nasledovať Ho a kráčať za Ním tak, ako o tom svedčili mladí absolventi kurzu Alfa, ktorí mali kontakty s budhizmom, okultizmom, hriechmi, s vlažnosťou, ale Pán ich počas modlitby príhovoru na kurze Alfa oslobodil a teraz prežívajú šťastie a radosť. Počas adorácie sme prosili o oslobodenie od nečistého ducha, o slobodu v našich myšlienkach, slovách aj skutkoch.

V závere natrieskaná aula mladými vydala svedecrtvo o mocnom dotyku Boha, ktorý bol s nami. Ešte hodinu po požehnaní sa modlitbová služba modlila modlitbu príhovoru za všetkých, ktorí to potrebovali. Radostní účastníci večera chvál sa rozišli do svojich domovov vydávať svedectvo o živom Bohu.

 

Galéria