Turíčny večer chvál

Poslednú nedeľu v mesiaci máj bol Večer chvál výnimočný tým, že boli Turíce, prišlo veľmi veľa hlavne mladých ľudí a nenechal nás „v štichu" ani Duch Svätý.

V úvode stretnutia po prvých piesňach, ktoré zahrali hudobníci zo spoločenstva Maranatha, sme si otvorili srdcia na modlitbu a boli sme plní očakávania.

Sestra Helena v téme Ako byť naplnený Duchom Svätým? vysvetlila, čo sa dialo v dejinách Starého i Nového zákona, keď ľudia zažili moc Ducha Svätého. Na Turíce vo Večeradle apoštoli dostali dar jazykov a silu zhora. Bez strachu ohlasovali, že Ježiš Kristus vstal zmŕtvych! Tak ako apoštoli aj my dnes môžeme toto okúsiť, lebo to Boh prisľúbil v Božom slove. O ľuďoch, o ktorých čítame v Písme svätom, že boli naplnení Duchom Svätým, všetci okolo vedeli, že prijali Ducha Svätého.

Aj dnes svet potrebuje súčasných prorokov, ako bol bl. Ján Pavol II., modlitebníkov a evanjelizátorov, ako boli apoštoli. Peter Štupák viedol modlitbu o vyliatie Ducha svätého. V piesňach pod vedením Janka Juščáka sme prosili o naplnenie darov Ducha svätého. A Duch Svätý prišiel ako pokoj, ako radosť k tým, čo boli smutní. Mnohí prvýkrát v živote mali osobnú živú skúsenosť s Duchom Svätým.

Helka Slivková s Jankou Mihaľovou pripravili modlitbu za vyliatie Ducha Svätého. Každý mesiac zvykneme sa modliť modlitbu príhovoru za rozličné potreby ľudí ako je uzdravenie, oslobodenie a podobne. Dnešný večer patril Duch Svätému. V tento večer modlitebníci so sestrami františkánkami sa modlili v aule za všetkých, ktorí gestom dali najavo, že túžia po modlitbe.

Plná aula jasala a všetci odchádzali dotknutí Božou prítomnosťou. Zažili sme Turíce ako nikdy!

 

foto: Tibor Fellegi

Galéria