Večery chvál 2013

Októbrový večer chvál

Septembrový večer chvál 2013

Prvý večer chvál v novom školskom roku.

Júnový večer chvál

Posledný večer chvál v školskom roku 2012/2013

Večer chvál na svätú Trojicu

Stretli sme sa aj v poslednú májovú nedeľu.

Aprílový večer chvál

Aj v poslednú aprílovú nedeľu sme sa stretli na chválach

Večer chvál na Veľkonočnú nedeľu

31. marec 2013

Február

Večer chvál v pôstnom období...

Január