Aprílový večer chvál

Krásne slnečné počasie počas poslednej aprílovej nedele dalo tušiť, že tento deň bude pekný.

V Komunitno-pastoračnom centre bl. Jána Pavla II. na sídlisku Šváby sa ako zvyčajne stretli všetci mladí duchom, ktorí piesňami chceli osláviť Božiu slávu. Veľmi nás teší, že prichádzajú stále noví a noví návštevníci, ktorí majú túžbu chváliť nášho Pána. Z odľahlých kútov východného Slovenska prišli mladí autobusmi, takú veľkú túžbu mali.

Modlitbu chvál a celý program Večera viedli hudobníci zo spoločenstva Marana Tha, slovom a modlitbou sr. Helena a Peter Štupák. V evanjeliu na 5 veľkonočnú nedeľu sme počuli prikázanie, ktoré nám Pán Ježiš dal: 

„Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás"

Manželia Štupákovci a Helka Slivková sa podelili , ako prežívajú Božiu lásku vo svojich životoch. Sr. Helena účastníkom v slove pripomenula, že často si v srdci nosíme malé modly ako sú naše problémy, závislosti či neodpustený hriech. Práve toto nám bráni naplno pocítiť Božiu lásku.  Svedectvami z vlastného života dala príklad riešenia v spolupráci s Božou milosťou a čerpania sily vo sviatosti zmierenia. Boh chce v živote každého z nás robiť nové veci. Boli sme vyzvaní otvoriť si srdcia na jeho prísľuby. Za to sme sa aj modlili za všetkých účastníkov. 

Pri adorácií a požehnaní so sviatosťou oltárnou mohli účastníci naplno pocítiť Božiu lásku k nám. Po oficiálnom skončení sa ešte modlitbová služba modlila asi za 40 ľudí.

Všetci odchádzali zo stretnutia plní radosti.

Galéria