Večer chvál na Veľkonočnú nedeľu

31. marec 2013

Ježiš žije! Toto je tá veľká pravda, ktorá dáva zmysel našej viere. Ježiš, ktorý zomrel na kríži, vstal z mŕtvych a je oslávený.

O tom v úvode večera chvál svedčili mladí zo spoločenstva Maranatha. Tú úlohu, ktorej sa po Ježišovom zm’tvychvstaní zmocnil Peter, ktorý v moci Ducha svätého svedčil, že Ježiš žije - sme dnes prevzali my , ktorí sme sa stretli so zmrtvychvstalým Kristom a vydali o tom svedectvo. 

Michal B. sa podelil so skúsenosťou Božej lásky, Michael Š. hovoril o prekážkach neprežívania Božej lásky - príčinou toho je hriech. Riešením na túto situáciu je Ježiš Kristus a o tom svedčila Evka K. Jano J. svedčil o svojej viere a obrátení. Sestra Helena vyzvala všetkých nech sa neboja odovzdať svoje životy Bohu tak, ako to urobilo mnoho svätých ako napr. svätý páter Pio už v detskom veku. Dovolil Bohu aby si ho používal a vieme aký boj zvádzal so zlým, ale Boh bol s ním.

Počas chvál cez piesne, o víťazstve zmrtvychvstalého Krista , kde nás viedli mladí zo spoločenstva Marananatha, mnohí v modlitbe urobili odovzdanie života a prijali Krista za svojho Pána a Spasiteľa. O. Vladimír Š. vystavil sviatosť oltárnu a všetci sme mohli adorovať Krista aj v tichu. Na záver nášho pravidelného stretnutia mohli účastnici ísť k modlitbovej službe, kde viacerí modlitebníci slúžili modlitbou príhovoru a modlili sa za ich potreby. Bolo nás veľa - plná aula KPC, ale poriadková služba dbala o to, aby všetko prebiehalo v harmónii a poriadku. Vdaka chlapi I!Bol to krásny a požehnaný čas.

Galéria