Večer chvál na svätú Trojicu

Posledná nedeľa mesiaca vyšla na sviatok Najsvätejšej Trojice, teda 26. mája 2013. Po večernej svätej omši na Šváboch v KPC už tradične začal Večer chvál. Plná aula poukazovala na túžbu prítomných po Božom dotyku.

Sv. Trojica si určite zaslúžila, že sme všetky tri Božské osoby prosili jednotlivo o ich prítomnosť nielen v tej chvíli v aule, ale aj v našich každodenných životných situáciách. Zaznela chvála Bohu Otcovi, Synovi i Duchu Svätému za to, čo konajú pre všetkých ľudí na zemi, rozdávajú lásku, nádej, radosť  a kým sú pre nás.

Tento sviatok Najsvätejšej Trojice nám chce niečo povedať o Bohu a o nás. O Bohu to, že žije v spoločenstve lásky troch osôb a pozýva do spoločenstva aj nás. My ľudia môžeme mať účasť na  vzťahu ich lásky. Lebo Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal život večný.

Vo svedectvách sa viacerí členovia podelili so svojou skúsenosťou, ako prežili Božiu lásku. Boh nám dáva oveľa viac, ako tušíme. Príkladom môže byť malá obrazovka, ktorá síce ukazuje nejaké vysielanie, ale sú predsa obrovské televízory, v ktorých si vychutnáme i tie najkrajšie detaily.

Počas adorácie pred sviatosťou oltárnou sme nastavili svoje dlane a očakávali plnosť Božieho požehnania, Jeho Ducha. Taký je náš Boh, štedrý na lásku. Nechce, aby sme trochárili. Aj počas tohto Večera chvál to mohli mnohí zažiť. Vďaka Bohu!

jv