Biblia o peniazoch 2012

CVČ bl. Jána Pavla II. a spoločenstvo MaranaTha privítali v KPC na Šváboch počas víkendu 20.-22.4.2012 tím z Gréckokatolíckej evanjelizačnej školy svätého Mikuláša, ktorý nás previedol kurzom Biblia o peniazoch.

O čom to je?

Nechaj Boha v kostole, bratku, hovoríme o biznise!

Pre mnohých z nás nie je ľahké vybudovať most medzi Božím Slovom a naším finančným životom. V Biblii je 2x viac veršov o peniazoch ako o viere a modlitbe dohromady. Vedeli ste to? Súvislostí medzi Božím Slovom a našimi financiami je viac, ako si často myslíme.

Boh nám nepovie, koľko máme investovať do sporiaceho účtu a do akciových trhov, ale podáva nám Božie zásady, ktoré budú usmerňovať náš finančný manažment vrátane krátkodobých, strednodobých a dlhodobých investícii.

Potrebujete zlepšiť svoju finančnú stabilitu? Chcete viac spoznať Božie zásady, ktoré môžu usmerniť vaše finančné hospodárenie? Tento kurz vám k tomu dá príležitosť.

Kurz Biblia o peniazoch ponúka základné biblické pravdy o financiách a hospodárení s nimi, praktické semináre, ktoré vám pomôžu zlepšiť osobný finančný manažment a dôležitú správu o tom, že Boh je ten, ktorý sa stará. Témy kurzu sú napr. Božie a naše zodpovednosti, Ako kontrolovať výdavky, Sporenie a dávanie, Dlh, Integrita a večnosť. Súčasťou programu je aj premietnutie 5 krátkych biblických filmov od spoločnosti Crown: God provides.

Kurz je určený pre ľudí, ktorí už osobne poznajú Krista a majú minimálne 16 rokov.

Galéria