Cesta k pravde 2012

Počas posledného víkendu v roku 2012 prebiehal v KPC na šváboch  kurz (prvý na Slovensku) s názvom  „Cesta k pravde“. Tím, ktorý ho viedol, pricestoval z Poľska na čele so sr. Celinou  a otcom Wojtechom. Pochádzali zo spoločenstva  „Wspólnota Chrystusa Zmartwychstalego GALILEA“. Na Slovensko pricestovali s odvahou, silou a hlavne „chuťou“ hlásať Božie slovo. Boli sme nadšení ich zapálenosťou pre Ježiša. Prvá téma, ktorou sme v piatok začali náš kurz bola o zmysle života. Prostredníctvom mnohých aktivít sme sa zamýšľali nad zmyslom života a odpoveď na zmysel života sme našli v Bohu. Ďalšia téma bola o Božej láske.

Tak ako je napísané v prvom liste Korinťanom v 13 kapitole:

„Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstva a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenáša , a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemysli na zle, neteší sa z nepravosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie.“

Skúste si slová, ktoré sú podčiarknuté nahradiť slovom Boh. Skúste si to prečítať ešte raz a nahraďte si ich.  Neuveriteľné? Skúste chvíľku v tichosti rozjímať nad tým, čo ste práve prečítali.

Toto bola prvá téma - Boh je láska. Jeho láska k nám je nekonečna, nikdy sa nevypne, jeho láska k nám je veľká a nezáleží na tom, čí sme hriešny alebo nie. Boh ťa miluje takého aký si!

Boh je láska

Druhý deň ráno sme začali modlitbou v podobe piesni chvál. Ďalšia téma bola hriech. Bola to téma na zamyslenie a vstúpenie si do svojho vnútra, uvedomenia si, že čo je správne a čo nie. Vzhľadom nato  že každý jeden z nás je hriešnik, mali sme  možnosť  pristúpiť k sviatosti zmierenia, a vyznať Bohu všetky svoje hriechy.

Počas celého kurzu sme pracovali v skupinkách, kde sme sa vzájomne zdieľali pri témach a vzájomne sme sa niečo dozvedeli, o každom jednom z nás, ale hlavne o sebe.

Poobede sme mali čas stretnúť sa s Bohom. Otvorili sme mu svoje srdcia a čakali sme jeho príchod počas adorácie.  Počas nej mladí odovzdali Bohu svoje problémy, svoje ťažkosti a celý svoj život. Prosili sme Ho aby bol stále pri nás a sprevádzal nás po všetky dni.

Tak ako sme začali deň modlitbou - v podobe chvál tak sme deň aj ukončili v podobe svätej omše.

Nasledovala nedeľa a s ňou aj sviatok svätej rodiny. Počas prednášky otca Wojtecha sme sa dozvedeli, aké je dôležité ak je Ježiš stredom rodiny. Že je to On, kto spája partnerov a tvorí dokonalé spoločenstvo – rodinu. Nastala posledná sv. omša  počas tohto kurzu, po ktorej sme poľskému tímu poďakovali za to, že prišli do Prešova a odovzdali nám ďalšie skúsenosti .

Aj takto na diaľku nech ich Boh žehná a ochraňuje.

J.S.


 

Dokonalá láska

 

Veľká bola v srdci diera,

správala som sa ako zviera.

Urobil si zázrak,

dnes vidím Tvojej lásky náznak.

Každý jeden deň,

ja žijem len preň.

Povedala som Ti svoje „áno“ pred sviatosťou,

sľúbil si mi lásku aj keby bola prepojená s bolesťou.

Som na Tebe závislá a neľutujem to,

v mojom srdci je navždy Tvoje miesto.

Aj keby sa zastavil čas,

aj keby sa to opakovalo znova, zas,

mne nikdy blízkosť Tvoja nepostačí,

potrebujem Ťa tu do času, kým Ty nepovieš, že už stačí.

Zaľúbila som sa, priznávam,

lásky mám tak veľa, že ju rozdávam.

Patrím Tebe, som Tvoja nevesta,

 Pane Ježišu Kriste, je pred nami krásna životná cesta...

(Monika)

Galéria