Etiketa sa nás týka

5. marec 2012

Etiketa je súbor pravidiel spoločenského správania. Určuje naše správanie v konkrétnych situáciách, vedie k ohľaduplnosti, empatii, citlivému prístupu k ostatným a k úcte k človeku a tak napĺňa poslanie etiky, morálky v danej spoločnosti. Spoločnosť vytvárajú ľudia. Koľko je ľudí, toľko je spoločenských situácií, spôsobov komunikácie medzi nimi či štýlov jednania. Každá situácia je jedinečná, neopakovateľná. Opakujú sa len princípy a pravidlá, ktorých v skutočnosti nie je mnoho.

Počas tohto kurz sa pozrieme detailnejšie na niektoré situácie, ukážeme si ako by sme sa v nich mali správať, čo si obliecť a všetko čo by nás mohlo prekvapiť. Kurz sme rozčlenili na niekoľko stretnutí, zatiaľ je plánovaných 9, ktoré sa uskutočnia v Komunitno-pastoračnom centre Jána Pavla II. na sídlisku Šváby v Prešove, každý pondelok od 5.3.2012 v čase medzi 18:30 - 20:00.

Témy stretnutí sú zaujímavé, budú prezentované formou hovoreného slova, rôznych aktivít, videoprezentácií ako aj simulovaných udalostí. Kurz je bezplatný, potrebná je len tvoja registrácia

Počet miest je obmedzený na 30 účastníkov. Prihlásiť sa môže každý od 15 do 30 rokov.

Témy

1. Čo je to etiketa? / Nie sme si rovní 5.3.2012
2. Zdravenie / Predstavovanie / Oslovovanie 12.3.2012
3. Na počiatku bolo slovo... ale čo ďalej? 19.3.2012
4. Ideme von! 26.3.2012
5. Okolo stola (1) 2.4.2012
6. Okolo stola (2) 16.4.2012
7. Šaty robia človeka / Čistota pól života 23.4.2012
8. Peši, autom, lietadlom a autobusom 30.4.2012
9. Vybrané situácie, zaujímavosti 7.5.2012

Na Vašu účasť, Vaše pripomienky, názory a zaujímavé otázky v diskusií sa teší Bc. Michal Orčík a jeho tím.

Registrácia

Kontaktné údaje
Ostatné údaje
Poznámka
Overenie