Ktosi ťa volá

V sobotné ráno zavítalo do KPC bl. Jána Pavla II. 15 dievčat, ktoré so spoločenstvom sestier františkánok prežili nádherný deň duchovnej obnovy. 

Dopoludnia sme sa zamýšľali nad povolaním k životu a k svätosti. Sr.Eva po téme dala ešte zaujímavé otázky do malých skupín, kde dievčatá v troch skupinkách mali plodné delenie.
Na obed sme slávili vrchol dňa - sv. omšu. V homíiií p. František povedal svoje svedectvo na ceste ku kňazstvu. Podelil sa s tým, že dôležitou súčasťou hľadania a rozlišovania bola modlitba a spoločenstvo kresťanov.
 
Po dobrom obede, ktorý pripravila sr. Bernadeta, nasledovali svedectvá všetkých sestier a potom  sme pokračovali v ďalšej téme, s ktorou sa podelila sr. Helena. 
Tá bola o povolaní ženy k duchovnému materstvu.
 
Mali sme priestor aj na adoráciu pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou  a na otázky ochotne odpovedali všetky sestry komunity.
Viacero dievčat zostalo aj večer v komunite, kde bol priestor na osobné rozhovory s jednotlivými sestrami.

Povolanie a svoju budúcnosť dievčatá na záver vložili do modlitby sv. ruženca. 

Galéria