Madeleine Rivest v KPC

18. a 28.5.2010 nás svojou prítomnosťou potešila Madeleine Rivest, autorka kníh A bola žena a Mať tak krídla, ktorá sa s jej vlastným šarmantným humorom s nami delila o láske, čistote a sexualite ako o Božom dare.

Madeleine Rivest

Niekoľko myšlienok z prednášok:

 • Filmoví producenti avydavatelia časopisov nestvorili sexualitu;
  Boh stvoril sexualitu.
 • Boh nás stvoril ako mužov aženy, ako sexuálne bytosti, to nás ovplyvňuje počas celého života vmnohých smeroch.
  Ženy sú viac otvorené pre duchovné veci (pozrite sa do kostolov, na alfu...), sú starostlivejšie, emotívnejšie, viac intuitívne a krajšie :)
  Muži sú viac priebojní, iniciatívni, agresívni (v dobrom zmysle slova) a ochraňujúci.
 • Sex sa v médiách prezentuje iba ako šport a potreba.
  SEX SELLS. Sex predáva.
 • Sex je spôsob, akým možno prejaviť lásku v manželstve.
 • Zmysel intímneho spojenia:

1.       Zblížiť manželov cez vzájomné darovanie sa.
2.       Darovať nový život. Preto pri každom intímnom spojení musia byť manželia otvorení pre možnosť splodenia dieťaťa.

 

Galéria