Predmisijné stretnutie

V piatok 2.3.2012 sa v KPC bl. Jána Pavla II. konalo prípravné stretnutie pred jesennými prešovskými misiami.

Po spoločne slávenej svätej omši sme si pozreli video z Bratislavských misií, ich aktéri nás povzbudili svojimi dojmami a svedectvami, potom nám páter Michal Zamkovský povedal niečo o tom, čo sú to misie a aké sú potrebné, určil sa organizačný tím a kto mal chuť, mal príležitosť sa zapísať do prezenčky s možnosťou pomôcť, padli rôzne návrhy, napr. aby do konca marca bola urobená webstránka misií, bolo vytvorené logo misií atď.

Na záver p. Michal viedol spoločnú modlitbu za celoprešovské misie a nasledovalo pozvanie do veľkej čajovne na agape, kde bol priestor na neformálne stretnutie a rozhovory prítomných. Mnohí sa mohli osobne viac spoznať a navzájom sa zdieľať, či inšpirovať.

Viacerí dobrovoľníci odchádzali nadšení z tohto stretnutia s veľkou chuťou dať sa Bohu k dispozícií a byť časťou toho, čo Boh bude robiť v životoch mnohých v našom meste. Chceme rásť vo viere v roku viery aj prostredníctvom celoprešovských misií.

Sv. Mikuláš, sv. Jozef, bl. Ján Pavol II., všetci svätí a blahorečení patróni mesta Prešov, orodujte za nás!

O misiách

Prešovské misie sa majú konať v dňoch 20.-28.10.2012 prostredníctvom misijných tímov v nasledujúcom zadelení do farností:

Farnosť sv. Mikuláša (mesto) verbisti - p. Ján Kušnír, SVD
Farnosť Kráľovnej pokoja (Sídlisko III.) kapucíni - p. Jozef Konc, OFMCap
Farnosť Najsvätejšej Trojice (Solivar) redemptoristi - p. Martin Huk, CSsR, p. Václav Hypius, CSsR
Farnosť Krista Kráľa (Sekčov) redemptoristi - p. Michal Zamkovský, CSsR

Samotným misiám vo farnostiach budú predchádzať Mestské misie od soboty 14.10.2012. Majú upútať pozornosť čo najširšej prešovskej verejnosti na misie vo farnostiach. Ich organizáciu zastrešuje kordinačný výbor v nasledujúcom zložení:

  1. koordinátor: Peter Štupák
  2. kňazi: o. Marek Kreheľ
  3. rehoľníci: páter Michal Zamkovský, CSsR
  4. poradkyňa: sr. Helena Torkošová, OSF
  5. zástupcovia jednotlivých farností

V rámci tejto prípravy je možné zorganizovať:

  • formačné stretnutia napr. pre podnikateľov, pre rozvedených
  • tlačovky
  • deň otvorených kostolov
  • umelecké prezentácie a výstavy
  • návštevy škôl + ďalšie aktivity

foto: Tibor Fellegi

Galéria