Duchovná obnova v Duchu Svätom

Čo mám povedať k tomu, čo som zažil na duchovnej obnove? Dar modlitby v jazykoch... a odvtedy nepretržite chválim Boha. Neviem to presne popísať, ale chválim Boha, keď chodím, keď čakám na autobus, keď sedím vo vlaku do Bratislavy, keď šoférujem, keď prichádzam k Ježišovi vo sviatosti na sv. prijímaní a adorácii, keď stretnem dievča, ktoré ľúbim, keď mám v srdci radosť, ale aj keď ma pochytí smútok alebo pochybnosti, keď spím,.. normálne aj keď spím :) Neviem, či je to len eufória alebo niečo viac, myslím však, že niečo viac. Stav, aký som v takej sile nikdy predtým nepoznal.

Ovocím duchovnej obnovy o daroch Ducha Svätého je pre mňa neustála chvála a vďačnosť Bohu, aj keby som mal stratiť všetko, čo ľúbim na tejto zemi, Ježiša však nechcem stratiť. Chcem mu spievať a volať "Abba Otče!" Tento postoj znamená aj zmenu k lepšiemu vo vzťahu k mojim blízkym, k priateľom, k tým, ktorí tiež hľadajú, a tiež k všetkému stvorenstvu, príroda, obloha, stromy a tak.. Kiež mi Pán dá vytrvalosť vedieť jeho lásku priniesť aj do skutkov, myšlienok, plánov, túžob srdca...

Gabriel


Ja osobne som nezažil nejaký "vážny nadprirodzený čas", ale bol som veľmi inšpirovaný a povzbudený práve k intimite s Bohom a k budovaniu svätosti. Veľmi ma oslovila prednáška o duchovnej acédii. Takisto som viac nakopnutý túžiť a prosiť o dary.

Myslím, že to bolo tak správne bláznivé v tom zmysle, ako píše Pavol o bláznovtve kríža. Tešil som sa predtým na akciu a ešte viac potom.

Marián


Prežila som výnimočný čas... najkrajší za posledné obdobie v mojom duchovnom živote. Keďže už dlhšiu dobu prežívam akúsi púšť v duchovnom živote, chytám sa každej slamky a samozrejme, že sa nevzdávam. Preto som od tejto akcie čakala veľa a som si istá, že som si veľa aj odniesla.

Vnímala som väčšiu intimitu spoločenstva... bolo to také komorné... Mám nesmiernu radosť, že som videla naše sestry byť súčasťou nás "obyčajných". Nikto sa nikam neponáhľal, nepobehoval, každý lapal po dychu a "bol lachvatý", ako Jožko povedal, na všetko, čo sa ponúkalo. Uvedomila som si, že som slúžila z nesprávnych úmyslov. Slúžila som, lebo som chcela byť požehnaná...

Verím, že Pán naleje nové víno aj do nášho spoločenstva, že sa upevní to, čo je nestabilné, uzdraví to, čo je choré a odpadne to, čo berie, ale nedáva a ešte aj škodí.

H.H.


Pre mňa to bola duchovná obnova v pravom zmysle slova: Bol som povzbudený, posilnený, ale aj usvedčený, oslobodený a očistený, vybavený novou horlivosťou a duchovnými darmi a veľmi sa teším na to, čo ma na ďalšej ceste s Pánom čaká.

Myslím, že Boh opäť ukázal, že na svojich deťoch nešetrí :)

mm


Počas tejto duchovnej obnovy som sa znova presvedčil o význame spoločnej modlitby, o tom, čo dokáže Duch Svätý urobiť cez jedného Jemu poslušného človeka, o tom, ako Boh miluje človeka a skláňa sa ku každému, kto Ho prosí, chváli, kto chce byť v Jeho blízkosti. Uvedomujem si teraz viac, ako ma Boh pozná, ako vie, čo potrebujem. Myslím, že sa mi dal viac spoznať. Dáva sa mi spoznávať cez obyčajné veci a udalosti života a dáva mi viac odvahy rozhodovať sa v konkrétnych potrebách života, lebo obyčajné veci sa mi stali akoby novými, neobyčajnými, vidím v nich Boha samého, Jeho prítomnosť medzi nami. Chcem Mu slúžiť všetkými Jeho darmi, ale nechcem čakať, chcem hneď vykročiť tam, kde uvidím. Len aby som uvidel. Modlím sa za to, aby som uvidel. Takisto ma povzbudil do duchovného boja, aby som Ho nechal bojovať aj tam, kde som bojoval - hoci len podvedome - sám.

Tiež som spoznal lepšie spoločenstvo, hlavne ľudí, ktorí sú v ňom kratšiu dobu.

Pali

Galéria