Škola vodcovstva s Tomom Edwardsom

V čase od 13.8.-17.8.2011 sa v Komunitno-pastoračnom centre na Šváboch konala formačná škola pre mladých zo Školy učeníka a zo Školy Božieho priateľa a služobníka, pod názvom Škola vodcovstva. Zúčastnilo sa na nej viac ako 40 mladých a ešte mladších. Program bol naozaj pestrý. Každý deň sme začínali na kolenách. Ranná modlitba pred eucharistickým Kristom bola naozaj výnimočným časom. Po osobnej modlitbe nasledovala tá spoločná. Na chválach sa spievalo, tancovalo,... Každý ako vedel chválil Pána. Takto posilnení sme mali pripravené perá a papiere, ale najmä svoje srdia, na to čo k nám Boh hovoril cez prednášky. Pri večernej modlitbe sme dovolili Bohu, aby ON poslúžil nám. Jeho Duch mocne konal a uschopňoval nás do toho, do čoho nás Boh pozýval. Rozhodnutie je na každom. Vykročiť z loďky a dôverovať, že Ježiš nás chytí, aj keď sa začneme topiť.
Prečo názov Škola vodcovstva a čo bolo jej obsahom? Táto škola otvárala dvere v spoznávaní Božieho slova, duchovných darov a hovorili sme aj o charaktere, aký by mal mať Kristov učeník. Slovom, modlitbou a vlastným svedectvom nám slúžil tím z USA. Tom Edwards a Mary Shaw z Floridy, Jean Thompson z Kalifornie a Mária Mesárošová, Slovenka žijúca na Floride. Svedectvá ich života boli najlepšími prednáškami. Cez ich ochotu deliť sa zo svojím životom, privial Boží Duch novú vášeň pre Krista. Boli dôkazom toho, že pre Božie veci sa oplatí trpieť a riskovať, lebo takých odmena neminie. Bol to čas milosti. Boh sa prihováral každému osobne, tak ako to každý potreboval. Žiť s Kristom sa oplatí, hoci prídu ťažkosti. Lebo len taká cesta vedie do neba.

Zuzka

Galéria