Slávnosť sv. Františka 2009

Sv. František žil na prelome 12. a 13. storočia v talianskom Assisi. Stretnutie s Kristom totálne zmenilo jeho život. A nemohlo si to nevšimnúť celé mesto. Jeho štýl života začali nasledovať mnohí jeho priatelia, nielen muži a ženy, ale aj tí, čo žili so svojimi rodinami, dokonca i vznešení politici, králi a umelci. Na začiatku vôbec neplánoval založiť nejakú rehoľu, či spoločenstvo. On sám šiel za Pánom, ale neskôr si to vyžiadala skutočnosť, že už počas svojho života mal 3000 nasledovníkov.

Čo priniesol nové sv. František?Frantisek

V jeho dobe nežili ateisti. Ale bola to tak konzumná spoločnosť s veľkými  rozdielmi medzi bohatou vrstvou obyvateľstva a chudobou. Takmer nik vtedy neveril, že je možné žiť denne podľa evanjelia. František, ktorý sám pochádzal z bohatej rodiny, našiel riešenie v radikálnom nasledovaní Krista podľa evanjelia v jednoduchosti a dobrovoľnej chudobe.

Až dodnes je táto myšlienka živá a aktuálna. Aj v našom meste žijú synovia a dcéry sv. Františka. Napríklad v našom KPC na Šváboch je adoračná kaplnka zasvätená sv. Františkovi z Assisi a tu žije a pôsobí komunita sestier františkánok.

Slávnosť sv. Františka v KPC

V nedeľu 4.10.2009 o 11:00 hod. bola v KPC Jána Pavla II. na Šváboch sv. omša za účasti sestier a bratov sv. Františka, spolupracovníkov zo spoločenstva Maranatha, hostí a veriacich zo solivarskej farnosti.

Hlavným celebrantom bol páter Gracián, OFM, ktorý v homílií priblížil život sv. Františka a aktuálnosť jeho odkazu pre dnešok. Koncelebroval p. kaplán Milan Dubóczi a o. Peter Komanický.

Na slávnostnom obede nás potešill svojou prítomnosťou aj páter Lukáš Vrábeľ, OFM, ktorý bol dlhé roky predstaveným františkánov v Prešove a 26.10.2009 odišiel k Otcovi. Dlhší čas bojoval so zákernou chorobou. Bol pre nás príkladom v službe a v znášaní utrpenia. My, sestry františkánky, sme s ním mnoho rokov nádherne spolupracovali. Bol pre nás oporou ako pre mnohých prešovčanov. Veríme, že už netrpí, ale hľadí priamo na Pánovú tvár. Vďaka, páter Lukáš!

V galérii  je foto p. Lukáša v našom centre iba 22 dní pred jeho smrťou.

 

Galéria