Veľká noc v KPC

Tohtoročné veľkonočné triduum sme v KPC slávili s našim pánom kaplánom Štefanom Oslovičom, s našimi takmer každodennými miništrantmi – bratmi Puchovskými a Škripkovcami, ale aj s niekoľkými ďalšími mladšími priebojníkmi. Slávenie bolo naozaj slávnostné, radostné, hlboké, zrozumiteľné, stručné a výstižné. 

KRISTUS TOTIŽ ROZLÁMAL OKOVY SMRTI A VÍŤAZNE VSTAL Z HROBU! S Ním sme zomreli, s Ním sme boli pochovaní, s Ním sme boli vzkriesení a s Ním budeme aj kraľovať. Pretože každý z nás má pre Boha veľkú cenu napriek tomu, že každý z nás má svoje chyby a obmedzenia. A to i vtedy, keď máme pocit, že sme druhým len na ťarchu, alebo že im to kazíme, či komplikujeme. Napriek tomu, že sme VŠETCI  HRIEŠNI, SME PRE  BOHA  VZÁCNI  A  POTREBNÍ  – povedal pán kaplán.

Komentármi k obradom sme boli v Ježišovom mene vyzvaní: „Miluj ma, ako ja milujem teba. Nos ma vo svojej mysli, vo svojej pamäti, vo svojich túžbach, vo svojom vzdychu, vo svojom plači a vzlykaní. Pamätaj, človeče, akého som ťa utvoril, ako som ťa vyvýšil nad ostatné stvorenia, akou hodnosťou som ťa vyznačil, ako som ťa ovenčil slávou a cťou, ako som ťa stvoril len o niečo menšieho od anjelov, ako som ti všetko položil pod nohy. Pamätaj nielen na to, aké veľké veci som ti urobil, ale aj na to, aké drsné a potupné veci som zniesol pre teba. Povedz, či nie si nespravodlivý voči mne, ak ma nemáš rád?! Kto ťa má rád tak, ako ja? Kto ťa stvoril, ak nie ja? Kto ťa vykúpil, ak nie ja?“

Tak sa pýtam seba: som dosť spravodlivá voči Ježišovi Kristovi? A ty, poslucháč – čitateľ, odpovedz: si voči svojmu Spasiteľovi spravodlivý?

Chceme všetkým zo srdca poďakovať za aktívnu účasť a spoluprácu na obradoch, za akúkoľvek ochotnú pomoc, službu či aktivitu, kedy sme spoločne vytvorili posvätnú a slávnostnú atmosféru veľkonočných obradov.

Nech táto veľkonočná milosť, ktorej je plná celá zem, posvätí a poznačí celý náš život (pozemský i vo večnosti)!

sr. Eva 

 

foto: sr. Jana Vianea

Galéria