Vyľetnici na Kaňoňe

Na štvartu adventu nedzeľu še zopár ľudzi zo spoločenstva vybralo na výľet do Ľipovec. Skupinka še po omši na ktorej buľi v KPC vybrali do Lačňovského kaňoňa. Prešli calý Lačňovský kaňoň, dze videli šumnu zamarznutú prírodu. V polovici túry sebe šedli pod prístrešek dze sebe vyhutnali dobroty z domu, co sebe každý donesol. Partia še bula kupnuc aj na Lačňovský koscil, a calú dedzinu, ktorá bula v podrúšku hmly. Bul to šumny dzeň a ľudze vidzeli aj gánek, v Lačňove. Chlopi ešci zguľovaľi dzivčatá a pobrali še šicke zo šmichom domu.  

Galéria