Večery chvál 2011

November

27. november 2011

September

25. september 2011

V nedeľu 25. septembra 2011 o 19:00 sa Aula Jána Pavla II. v KPC na Šváboch opäť naplnila ľuďmi túžiacimi chváliť Pána. Po letných prázdninách sme sa stretli na prvom večere chvál v tomto školskom roku.

Jún

26. jún 2011

Apríl

Február

27. február 2011