Júnový večer chvál

V posledný júnový deň sa uskutočnil v našom KPC bl. Jána Pavla II. posledný večer chvál v školskom roku 2012/2013. Pred letnými prázdninami sa veľa mladých duchom rozhodlo, že sa príde poďakovať nebeskému Ockovi za to všetko, čo v ich živote za posledné obdobie robil.

Hudobníci zo spoločenstva MaranaTha pod vedením Janka Juščáka viedli chvály, slovom a modlitbou sprevádzala sestra Helena.

Svätý otec, František, vo svojej kázni vyzval zhromaždených aby odovzdali Bohu všetko alebo nič. Sestra Helena nám povedala, čo to značí odovzdať sa úplne. Krásne svedectvo o tom ako sa odovzdal Bohu nám povedal brat Stano, ktorý sa pripravuje na misie v zahraničí.

Sestra Helena ešte priblížila prítomným, hlavne mladým ľuďom, všetky podujatia, ktoré sestry františkánky so spoločenstvom MaranaTha na tieto prázdniny v CVČ bl. Jána Pavla II. chystajú a pozvala ich na ne. Viac informácií o nich je na týchto stránkach... 

Po adorácií a požehnaní so sviatosťou oltárnou sa ešte modlitbová služba modlila za tých, ktorí to potrebovali. 

Všetci odchádzali zo stretnutia plní radosti.

Požehnané prázdniny!